Publicacións

En decembro de 2015 editouse unha edición limitada de fotografías da Coruña.
As fotografías inclúense nun cartafol de coidado deseño.