Francisco Pillado

A obra de Francisco Pillado González contén principalmente fotografías da cidade da Coruña e das súas xentes, aínda que inclúe tamén escenas doutras cidades e vilas, como Betanzos ou o Madrid da posguerra, conformando un retrato costumista da súa época.