Francisco Pillado Fotografía

O fotógrafo Francisco Pillado González (1892-1977) recolleu na súa obra imaxes da cidade da Coruña e das súas xentes, e escenas doutras cidades e vilas, como Betanzos ou o Madrid da posguerra, conformando un retrato costumista da súa época.

Francisco Pillado Fotografía